0258 415 1007 Cumartesi, 21 Temmuz 2018
Duyurular

Duyurular

Duyuru Başlangıcı: 02.07.2018 08:00
Duyuru Sonu: 06.07.2018 17:00


 Sarayköy Belediye Meclisi, 2018 yılı Temmuz ayı Olağan Meclis Toplantısını 06/Temmuz/2018 Cuma günü saat 17.00 de aşağıdaki gündem gereğince Belediye Meclis Salonunda yapacaktır.

 

G Ü N D E M   :

-         Yoklama ve Toplantının Açılışı,

 

 

1-      Denizli İli, Sarayköy İlçesi, Turan Mahallesi, Buldan Yolu Mevkiinde Tapunun 6 Pafta, 103 Ada, 10 Nolu Parsel İçin Düzenlenen 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi Hususunda Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29.06.2018 Tarih ve 52908619-668/1 Sayılı Müzekkerelerinin Görüşülmesi.

2-      Hissedarı Ramazan ÜRGÜN Tarafından Satışı Talep Edilen 35359/97130 (707,18 M2) Hissesi Belediyemize Ait Olan Beylerbeyi Mahallesi Köyiçi Mevkii M21B15B4M Pafta, 225 Ada 5 Parsel Nolu 1.942,60 M2 Yüzölçümlü (Kerpiç Ev ve Arsa)  Taşınmazın 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.Maddesinin (e) Fıkrası Gereğince Satışı İçin Gerekli Meclis Kararının Alınması ve 3194 Sayılı Kanunun 17.Maddesinin 3.Fıkrasına Göre Satışının Yapılması İçin Belediye Encümenine Yetki Verilmesi Hususunda Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 25.06.2018 Tarih ve 22269487/430-1618 Sayılı Müzekkerelerinin Görüşülmesi.

3-      2018 Mali Yılı Bütçesinde Planlanan 10.000.000,00 TL. Borçlanma Planı Kapsamında Yatırım ve Cari Borç Ödemeleri İşinde Kullanılmak Üzere İller Bankası A.Ş.den 2.648.570,98 TL. Borçlanılması ve Borçlanma İşlemleri İçin Belediye Başkanı Ahmet Necati ÖZBAŞ’a Yetki Verilmesi Hususunda Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünün 29.06.2018 Tarih ve 34964774/2018-50-1679 Sayılı Müzekkerelerinin Görüşülmesi.

 

4-      Meclis Toplantı Gün ve Saatinin Tespiti.

 

 

Yorum Bulunamadı