0258 415 1007 Salı, 21 Kasım 2017
Duyurular

İmar İşlemlerinde İstenen Belgeler

İmar İşlemlerinde İstenen Belgeler

İfraz – Tevhit

•  Dilekçe

•  Tapu Fotokopisi

•  Çap

•  Değişiklik Folyeleri

 
İmar Durumu

•  Dilekçe

•  Çap

•  Röplerli Kroki

•  Tapu Fotokopisi

 
Temel Üstü Vizesi

•  Dilekçe

•  Sigorta Başlangıç Tarihi

 
Yapı Kullanma İzni

•  Mühendisten Onaylanmış Rapor

•  Dilekçe (Hangi Kat için ise)

•  Sigorta ilişiksiz belgesi

 
İnşaat Ruhsatı

•  Yapı denetim taahhütnamesi

•  Yapıya ilişkin Bilgi Formu

•  Yapı Denetim firmasının izin belgesi

•  Banka dekontu

•  Yapı denetim sözleşmesi

•  Müteahhide ait Tic. Sicil Belgesi

•  İnşaat Ruhsat Dilekçesi

•  Yol kotu izin dilekçesi

•  Kazı izin dilekçesi

•  Kanal kotu izin dilekçesi

•  Tapu

•  İmar durumu

•  Çap (aslı)

•  Röperli Kroki (Aslı)

•  Yapı aplikasyon krokisi

•  Mimari proje müellifinin, Proje tescil belgesi

•  Betonarme ve statik proje müellifinin, Proje tescil belgesi

•  Tesisat proje müellifinin, Proje tescil belgesi

•  Elektrik proje müellifinin, Proje tescil belgesi

 
Asansör Tescil Dosyası Evrakları

•  Tescil belgesi dilekçesi (tam dolu /aslı)

•  Tescil belgesi ödentisi tahsliat makbuzu (fotokopi)

•  MMO tescil kontrol raporu (aslı)

•  Asansör kuyusu röleve formu (aslı)

•  Yapı ruhsatı fotokopisi asansör işlenmiş

•  Bina sahibi ile yapılmış bakım sözleşmesi

•  At uygunluk belgesi (kaşe/firma yetkilisi onaylı)

•  Asansör firması imza sirküleri (fotokopi)

•  Satış sonrası hizmetleri yeterlilik belgesi  (fotokopi)

•  Hizmet yeterlilik belgesi (geçerli tarih)

•  Onaylanmış kuruluş modül belgesi (aslına uygun örneği)

•  Ürün garanti belgesi (kaşe/firma yetkilisi onaylı)

•  TMMOB makina mühendisi büro tescil belgesi (geçerli tarih)

•  TMMOB makina mühendisi asansör yetkili belgesi (geçerli tarih)

•  TMMOB elektrik mühendisi asansör yetki belgesi (geçerli tarih)

•  TMMOB elektrik mühendisi büro tescil belgesi (geçerli tarih)

•  Asansör son kontrol formu (orjinal, mühendis onaylı)

•  AYDEM onaylı elektrik uygulama projesi

•  Uygulama projeleri (mukavemet hesapları) 

•  Güvenlik ekipmanları ıslak imzalı listesi ve CE belgeleri (fotokopi)

•  Standarlara uymayan kısımlar için risk analizi raporları (onaylı/aslı)

•  İskan alınmış binalarda iskan ruhsatı (fotokopi)

Modül H Dışındaki Modül Sahibi Firmalar Ek Olarak

•  Firmalar arası bakım devri ya da hizmet alımı sözleşmesi (noter onaylı)

•  Hizmet alınan firmanın mühendislerine ait yetki belgeleri