0258 415 1007 Perşembe, 23 Ocak 2020
Duyurular

Meclis Kararları

01.11.2019 Tarihli Meclis Kararı

Gündem

 G Ü N D E M   :

-         Yoklama ve Toplantının Açılışı,

 

1-      Denizli İli, Sarayköy İlçesi, Turan Mahallesinde Mülkiyeti Eyüp Kabakçı adına kayıtlı alanda kalan tapunun 50 ada, 4 parsel içerisindeki tesislerin enerji ihtiyacını karşılamak amacı ile ADM tarafından önerilen trafo alanı için imar planı tadilatı  hususunda Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 25.10.2019 tarih ve 52908619/1217 sayılı müzekkerelerinin görüşülmesi.

 

2-       (Gündem sırasında değişiklik teklifiyle eklenen ilave Gündemin 2. Maddesi) Hissesinin % 99.96 sı belediyemize ait olan Sarayköy Jeotermal Doğalgaz Isıtma Turizm Gıda Tarım Hayvancılık İnşaat Taahhüt ve Sanayi ve Ticaret A.Ş.nin Sarayköy Vergi Dairesi Müdürlüğüne olan borçlarının tamamına yeter miktarda teminat olarak gösterilmek üzere mülkiyeti belediyemize ait olan Denizli İli Sarayköy İlçesi Kabaağaç mahallesinde bulunan tapunun 0 ada 669 parsel nolu 44.609,00 m2 zeytinlik vasıflı taşınmazın ve Denizli İli Babadağ İlçesi Gazi mahallesinde bulunan tapunun 0 ada 2993 parsel nolu 6.135,12 m2 tarla vasıflı taşınmazın teminat olarak verilmesi hususunda Başkanlık 01.11.2019 tarih ve 75828652/05 sayılı müzekkerelerinin görüşülmesi.

 

3-      Meclis toplantı gün ve saatinin tespiti.