0258 415 1007 Salı, 20 Şubat 2018
Duyurular

Meclis Kararları

02.02.2018 Tarihli Meclis Kararı

Gündem

 G Ü N D E M   :

-         Yoklama ve Toplantının Açılışı,

 

1-      Belediyemizde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa Göre Çalışan Zabıta Personeline 2018 Yılında Verilecek Olan Maktu Fazla Çalışma Ücretinin Tespiti Hususunda Belediyemiz Zabıta Müdürlüğünün 24.01.2018 Tarih ve 93567757-02 Sayılı Müzekkerelerinin Görüşülmesi.

 

2-      Denizli İli Zeytinköy Mahallesi 235 Parselin 3194 Sayılı Kanunun 18. Maddesi Uygulaması Sonucu Oluşan 3719 ve 3720 Ada İçerisinde Bulunan Taşınmazlardan Sarayköy Belediyesinin İrtifak Hakkı Şerhi Bulunan Taşınmaz Sahiplerinden Gelecek Şerh Kaldırma Taleplerinin DESKİ den Alınacak Uygun Görüş Yazısına İstinaden, 2018 Yılı İçerisinde Metrekaresi 100,00TL Bedel Karşılığında ve İleriki Yıllarda Yeniden Değerlendirme Oranında Artırılarak İrtifak Hakkı Tesisinin Kaldırılması Hususunda Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 26.01.2018 Tarih ve 22269487/102-252 Sayılı Müzekkerelerinin Görüşülmesi.

 

3-      Denizli İli Sarayköy İlçesi Bala Mahallesi 120 Ada, 84, 85 ve 86 Nolu Parseller İçin Düzenlenen 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Hususunda Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29.01.2018 Tarih ve 52908619/66-273 Sayılı Müzekkerelerinin Görüşülmesi.

 

4-      Meclis Toplantı Gün ve Saatinin Tespiti.