0258 415 1007 Perşembe, 21 Kasım 2019
Duyurular

Meclis Kararları

02.08.2019 Tarihli Meclis Kararı

Gündem

 G Ü N D E M   :

-         Yoklama ve Toplantının Açılışı,

                       

1. Birleşim 1.Oturum

1-      (Gündem sırasında değişiklik teklifiyle eklenen ilave Gündemin 1. Maddesi) Denizli İli Sarayköy İlçesi Altıntepe Mahallesinde mülkiyeti belediyemize ait olan tapunun 165 ada, 122 nolu, 166 ada 1 nolu, 167 ada 1 nolu parseller için 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlatılan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı yapımı teklifi hususunda Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 02.08.2019 tarih ve 52908619-721-1895 sayılı müzekkerelerinin görüşülmesi.

 

1.Birleşim 2.Oturum

10 Dakika aradan sonra;

- Sarayköy İlçesi Altıntepe Mahallesinde mülkiyeti belediyemize ait olan tapunun 165 ada, 122 nolu, 166 ada 1 nolu, 167 ada 1 nolu parseller için 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlatılan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı yapımı teklifi ile ilgili İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

 

2-      (Gündem sırasında değişiklik teklifiyle eklenen ilave Gündemin 2. Maddesi) Aydın İli, Buharkent İlçesi, Ortakçı Mahallesi Taşbuzakırı Mevkiinde bulunan 1778 parsel 25.344,00 m2  yüzölçümlü taşınmazın Belediyemize ait olan ¼ hissesine tekabül eden 6.336,00 m2 kısmının 5393 Sayılı Belediye Kanununun 75. maddesine göre DESKİ Genel Müdürlüğü adına bedelsiz devredilmesi hususunda Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 02.08.2019 tarih ve 22269487-460 sayılı müzekkerelerinin görüşülmesi.

 

 

 

1.Birleşim 3.Oturum

10 Dakika aradan sonra;

-Aydın İli, Buharkent İlçesi, Ortakçı Mahallesi Taşbuzakırı Mevkiinde bulunan 1778 parsel 25.344,00 m2  yüzölçümlü taşınmazın Belediyemize ait olan ¼ hissesine tekabül eden 6.336,00 m2 kısmının 5393 Sayılı Belediye Kanununun 75. maddesine göre DESKİ Genel Müdürlüğü adına bedelsiz devredilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

 

3-      (Gündem sırasında değişiklik teklifiyle eklenen ilave Gündemin 3. Maddesi) Belediyemiz Denizbank Sarayköy Şubesindeki 4910264-351 nolu hesabımız ile ilgili Kamu Yararı Tahsis Kararı alınması hususunda Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünün 02.08.2019 tarih ve 34964774/2019-144-1900 sayılı müzekkerelerinin görüşülmesi.

 

4-      (Gündem sırasında değişiklik teklifiyle eklenen ilave Gündemin 4. Maddesi) Hissesinin % 99.96 sı belediyemize ait olan Sarayköy Jeotermal Doğalgaz Isıtma Turizm Gıda Tarım Hayvancılık İnşaat Taahhüt ve Sanayi ve Ticaret A.Ş.nin Sarayköy Vergi Dairesi Müdürlüğüne ait borçlarının 6183 Sayılı Yasa hükümlerine göre taksitlendirilmesi işlemleri için mülkiyeti belediyemize ait olan Denizli İli Sarayköy İlçesi Yeşilyurt mahallesinde bulunan tapunun 133 ada 2 parsel nolu 37.995,00 m2 tarla vasıflı taşınmazın teminat olarak verilmesi hususunda Başkanlık 02.08.2019 tarih ve 75828652/34 sayılı müzekkerelerinin görüşülmesi.

 

5-      (Gündem sırasında değişiklik teklifiyle eklenen ilave Gündemin 5. Maddesi) Hissesinin % 99.96 sı belediyemize ait olan Sarayköy Jeotermal Doğalgaz Isıtma Turizm Gıda Tarım Hayvancılık İnşaat Taahhüt ve Sanayi ve Ticaret A.Ş.nin Sosyal Güvenlik Kurumu Denizli İl Müdürlüğü’nde kayıtlı İşyeri sicil numaralarına ait borçlarının 6183 Sayılı Yasa hükümlerine göre taksitlendirilmesi işlemleri için mülkiyeti belediyemize ait olan Denizli İli Sarayköy İlçesi Turan mahallesinde bulunan tapunun 40 ada 7 parsel nolu 63.727,00 m2 tarla vasıflı taşınmazın teminat olarak verilmesi hususunda Başkanlık 02.08.2019 tarih ve 75828652/33 sayılı müzekkerelerinin görüşülmesi.

 

6-      (Gündem sırasında değişiklik teklifiyle eklenen ilave Gündemin 6. Maddesi) Belediyemizin Sarayköy Vergi Dairesine olan son çıkan 7143 Sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun kapsamında olmayan 01.04.2018 tarihinden bugüne olan borçlarının 6183 sayılı yasa hükümlerine göre taksitlendirilmesi işlemlerine esas olmak üzere mülkiyeti belediyemize ait olan Denizli İli Sarayköy İlçesi Kabaağaç mahallesinde bulunan tapunun 669 parsel nolu 44.609,00 m2 zeytinlik vasıflı taşınmazın teminat olarak verilmesi hususunda Başkanlık 02.08.2019 tarih ve 75828652/32 sayılı müzekkerelerinin görüşülmesi.

 

7-      Denizli İli Sarayköy İlçesi Bala Mahallesinde tapunun M21b.09c1c pafta, 575 ada, 1 nolu parsel için Türkiye Diyanet Vakfı tarafından hazırlatılan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili;

A- İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

 

8-      Mülkiyeti Denizli Büyükşehir Belediyesine ait olan İlçemiz Otogarının 5393 Sayılı Belediye Kanununun 75.Maddesi gereğince Belediyemiz adına 5 yıl bedelsiz tahsis edilmesi için protokol imzalamak üzere Belediye Başkanı Ahmet Necati ÖZBAŞ’a yetki verilmesi ile ilgili;

A- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

 

9-      Meclis toplantı gün ve saatinin tespiti.