0258 415 1007 Pazartesi, 24 Eylül 2018
Duyurular

Encümen Kararları

29.08.2018 Tarihli 135 numaralı encümen kararı

Gündem

 ÖZÜ: Denizli İli, Sarayköy İlçesi Beylerbeyi Mahallesi, Köyüstü  Mevkiinde Tapunun M21-B-15-B-4-M Pafta, 215 Ada, 3 Nolu Parselin A Harfi İle Gösterilen Kısmın Belediyemiz Adına Yoldan İhdas Edilmesine;             İhdas Edilen A Parseli İle 215 Ada,  3 Nolu Parselin B Olarak Tevhid Edilmesine; Tapu Tescil İşlemleri İçin Sarayköy Belediyesi Adına Belediye Başkanı Ahmet Necati ÖZBAŞ’ a Yetki Verilmesine; Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği’nin  62. ve 63. Maddesine Göre Bir Mahsur Bulunmadığından Onanmasının Kabulüne Dair.

 

            TEKLİF: İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29.08.2018 Tarih ve 52908619-865 Sayılı Başkanlık Makamından Encümenimize 29.08.2018 tarihinde havale olunan yazılarında; Özsan TURAN  19.07.2018 tarihinde müracaat ederek, Denizli İli, Sarayköy İlçesi Beylerbeyi Mahallesi, Köyüstü  Mevkiinde tapunun M21-B-15-B-4-M pafta, 215 ada, 3 nolu parselin folyede görüldüğü gibi A harfi ile gösterilen kısmın Belediyemiz adına yoldan ihdas edilmesinde, ihdas edilen kısımla birlikte 3 nolu parselin B olarak tevhid edilmesinde bir mahsur bulunup bulunmadığı sorulmaktadır. Yapılan incelemede; İlçenin Beylerbeyi Mahallesi, Köyüstü  Mevkiinde tapunun  215 ada, 3  nolu parselin zamanın Denizli Valisi Necati BİLİCAN tarafından onaylanan Beylerbeyi mahalle (köy) yerleşik alan sınırları içinde kaldığından dolayı folyede görüldüğü gibi A harfi ile gösterilen kısmın Belediyemiz adına yoldan ihdas edilmesinde, ihdas edilen A parseli ile 215 ada,  3 nolu parselin B olarak tevhid edilmesinde, ve tapu tescil işlemleri için Sarayköy Belediyesi adına Belediye Başkanı Ahmet Necati ÖZBAŞ’ a yetki verilmesine, plansız alanlar imar yönetmeliğinin  62. ve 63. maddesine göre Encümence tetkiki gerekmektedir. Gereğini bilgilerinize arz ederim. ” Denilmekle; Gereği düşünüldü.

 

             KARAR: Belediye Encümenimizce İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teklifi incelenmiş olup, Belediye Encümenimizce yapılan tetkik ve müzakere sonucunda;

 

            Mülkiyeti Özsan TURAN’a ait  olan Denizli İli, Sarayköy İlçesi Beylerbeyi Mahallesi, Köyüstü  Mevkiinde tapunun M21-B-15-B-4-M pafta, 215 ada, 3 nolu parselin zamanın Denizli Valisi Necati BİLİCAN tarafından onaylanan Beylerbeyi mahalle (köy) yerleşik alan sınırları içinde kaldığından dolayı;

 

            Folyede görüldüğü gibi A harfi ile gösterilen kısmın Belediyemiz adına yoldan ihdas edilmesine;

 

            İhdas edilen A parseli ile 215 ada,  3 nolu parselin B olarak tevhid edilmesine;

 

            Tapu tescil işlemleri için Sarayköy Belediyesi adına Belediye Başkanı Ahmet Necati ÖZBAŞ’ a yetki verilmesine;

 

            Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği’nin  62. ve 63. Maddesine göre bir mahsur bulunmadığından onanmasının kabulüne;

 

            Kararın ilgilisine tebliği ve gereği için İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne tevdiine; Belediye Encümenince oybirliği ile karar verildi. 29.08.2018