0258 415 1007 Perşembe, 23 Ocak 2020
Duyurular

Encümen Kararları

19.09.2018 Tarihli 150 numaralı encümen kararı

Gündem

 ÖZÜ; Belediyemizden Asker Ailesi Yardımı Talebinde Bulunan Asker Hasan ÇETİNKAYA’nın Babası Mehmet ÇETİNKAYA’ya Asker Ailesi Yardımında Bulunulmasına Dair.

 

             TEKLİF;

             Belediyemizde asker ailesi yardımı talebinde bulunan Asker Hasan ÇETİNKAYA’nın Babası Mehmet ÇETİNKAYA’nın 03.MAYIS.2018 tarihinden 03.MAYIS.2019 tarihleri arasında asker ailesi yardımı talebine esas olmak üzere;

 

             Asker Hasan ÇETİNKAYA ile Babası Mehmet ÇETİNKAYA hakkında yapılan tetkik ve inceleme sonucu; Gereği düşünüldü.

 

              KARAR;

              Belediye Encümenimizce yapılan tetkik ve müzakere sonucunda;

 

              4109 Sayılı Asker Ailelerinden Muhtaç Olanlara Yardım Hakkında Kanun hükmü gereğince;

 

              Asker Hasan ÇETİNKAYA’nın Babası Mehmet ÇETİNKAYA’ya 03.MAYIS.2018 tarihinden 03.MAYIS.2019 tarihleri arasında asker ailesi yardımında bulunulmasına,

 

             Asker ailesi yardımının Türkiye Halk Bankası Sarayköy Şubesi 0356-01009462  nolu hesap numarasına yatırılmasına;

 

      Gereği için evrakın Mali Hizmetler Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü ve Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne tevdiine;

 

             Encümenimizce oybirliği ile karar verildi. 19.09.2018