0258 415 1007 Cuma, 14 Haziran 2024
Duyurular

İlçemizdeki Kaplıcalar

SARAYKÖY’DE TERMAL KAPLICALARIN ÖZELLİKLERİ

Kaplıca insuyu çamurlarının fiziksel, kimyasal, termik etkilerinin rolü vardır. Kaplıca tedavisinden sonraki genel etkileri uzun yıllara dayalı gözlem ve deneyimlerin hem klinik çalışmaların ortaya koyduğu gibi 8-12 ay sürebilmektedir. Bonyo uygulamaları şeklinde inflamatuvar, romatizmal hastalıkların romatiod, artrit, ankilozon başta olmak üzere kronik dönemlerinde kronik bel ağrısı, ostevartrik gibi noninflamatuvar eklem hastalıklarının miyozit, tendinit, travma, fibramiyaljisendromu gibi yumşak doku hastalıklarının tedavisinde tamamlayıcı tedavi unsuru olarak ortapedik operasyonlar beyin ve sinir cerrahisi sonrası gibiuzun süreli hareketsiz kalma durumlarında mobilizasyon çalışmalarında kronik dönemdeki seçilmiş nürolojik rahatsızlıklar dacerebralpalsy gibi hastalıkların tedavisinde rehabilitasyon amacıyla stres bozukluğun öroveje, tatif, distoniler örneklerindeki gibi genel sitres bozukluklarında ve spor yaralanmalarında tamamlayıcı tedavi unsuru olarak kullanılabilir niteliktedir.


  Ortopedik Sekeller;
   Bel boyun ağrıları, kırık sonrası hareket kısıtlılıkları, siyatik, tendinitler ( tendon iltihabı ) , artrozlar ( eklem kireçlenmeleri ) 
  Nörolojik Sekeller;
  Bel ve boyun fıtıkları , omurilik kesileri, inmeler (felç), çocuk felçleri ( polio ), spastik özürlüler (cerebral polsy), ankilozan spondilit

  Romatizmal Hastalıklar;
Romatoid artrit, Osteoartrit ( Kireçlenmeler ) , gut, fibrosit ( kulunç ), yumuşak doku romatizmaları, spor sakatlıkları, diz, kol, bel, adele ve eklem ağrıları

  Pelvik İnflamatuar Hastalıklar;
Böbrek, idrar yolları ve bazı kadın hastalıkları, prostat, hemoroit ( mayasıl )  

Dermatolojik Hastalıklar;
Akne (sivilce), sedef, nörodemitler, dermatozlar, ekzama, uyuz

 

T.C Sağlık Bakanlığı İzmir Bölge Hıfzısıhha Enstitüsü Müdürlüğü 29.04.2004 tarihli, 400 protokol numaralı raporuna göre,  kaplıcada çıkan Sodyum bikarbonatlı-sülfatlı mix formda kükürtlü, florürlü termomineralli suyun kimyasal özellikleri aşağıdaki gibidir.

Katyonlar:

 Sodyum (Na)

1033,3 mg/L

 Potasyum (Ka)

104 mg/L

 Amonyum (NH4)

5,87 mg/L

 Magnezyum (Mg)

0,68 mg/L

 Kalsiyum (Ca)

2,98 mg/L

 Mangan (Mn)

Saptanamadı

 Demir (Fe)

0,005 mg/L

 

Anyonlar:

  Florür (F)

17,4 mg/L

 Klorür (Cl)

 88,1 mg/L

 Bromür (Br)

 0,54 mg/L

 İyodür (I)

 0,64 mg/L

 Nitrit (NO2)

 Saptanamadı

 Nitrat (NO3)

 2,14 mg/L

 Sülfat (SO4)

 952,4 mg/L

 Hidrojen Fosfat (HPO4)

 0,4545 mg/L

 Bikarbonat (HCO3)

 893,04 mg/L

 Hidrojensülfür / Sülfür (S)

 6,8 mg/L

 Fosfat (PO4)

 0,45 mg/L

Eser Elementler:

  Antimon (SB)

0,23  mg/L


* Antimon miktarının yüksekliği nedeni ile içme kürü uygulamasının dışında kullanılması uygundur.

 

Kaplıcada iki tür çamur çıkmaktadır.

Kükürtlü Mineralli Çamur:
Yöreye "Kokar Hamam" ismini veren, halk arasında "Uyuz Hamamı" diye de bilinen çamurdur.
Özellikle cilt hastalıklarında, sedef hastalığında ve günlük cilt bakımı uygulamalarında hızlı ve etkin sonuçlar verir.
Tarihi rivayetlere göre, ünlü Moğol İmparatoru Timurleng’in Anadolu’yu işgal ettiği dönemde uyuz hastalığına yakalanan binlerce askerinin bu  kaplıcada tedavi oldukları söylenmektedir.

Turba Gurubu Çamur:
Yüksek miktarda bitkisel kökenli organik madde (bitumin, pektin, sellüloz, hemisellüloz, humik asit, ve lignin ) içeriğine sahip birinci sınıf bir çamurdur.
Isı ve su tutma kapasitesi yüksek terapötik kullanım için öncelikle tercih edilen peloiddir.

Bitki ve köklerinin, toprak altında oksijensiz ortamda, termal su ile etkileşerek en az yüz yıllık bir süreçte çürümesiyle oluşur.

Banyo (tam , yarım oturma ) veya paket uygulamaları şeklinde ve termomineral su banyolarından farklı olarak yüksek sıcaklıklarda rahatlıkla kullanılabilir.

Su banyolarında ısı taşınması konveksiyon yoluyla olurken, peloid banyolarında kondüksiyon yolu ile gerçekleşir. Peloid ısıyı ideal bir şekilde depolar ve vücut yüzeyine yavaş olarak verir, öyle ki ısı derin bölgelere kadar ulaştırılabilir.

Bu da kaplıca tedavisinden daha iyi ve daha kesin sonuçlar alınmasını sağlar.

T.C Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü 09.07.2004 tarih, 16 nolu " Kaplıca Tesisi İşletme İzni " belgesi ile otel " Kaplıca Kür Oteli " olarak belgelendirilmiştir. Farklı hastalıklara iyi gelen ve aynı arazi üzerinde çok yakın aralıklarla birbirine karışmadan çıkan yedi farklı nitelikteki termal suları , yosunu ve çamuru ile, belki de dünyada bir ilk olacak " Termal Müze " olma özelliğine sahiptir.

Kaplıca Kür Otel, termal su göletleri, turba çamur ve yosun tarlalarının içinde kurulmuştur. Özellikle, çamur ve yosundan kendi doğal kaynaklarında yararlanabileceğiniz otelde, termal göletlerin yanı sıra 150 mt ile 600 mt derinliklerden gelen termal sudan odalarınızda sınırsız faydalanabirsiniz.

T.C. Sağlık Bakanlığı Tıbbi Değerlendirme Kurulu’ nun, 18.07.2002 ve 29.01.2003 tarihli raporlarına göre kaplıcamızda çıkan Turba Grubu Peloid ve Termomineralli su , aşağıda belirtilen hastalıkların rehabilitasyonunda ve tedavisinde kullanılabilir;

 

FİZİK TEDAVİ REHABİLİTASYON

Kaplıca Kür Otellerde fizyoterapi servisleri, uzman fizyoterapistler tarafından uygulanıp, uzman doktor tarafından yönlendirilir.

Her hastanın uzman doktor tarafından muayenesi yapıldıktan sonra, hastalığına göre, kişiye özel kür düzenlenir. Alınan yanıta göre kür modifiye edilir.

Kaplıca tedavisi, doğal enerji kaynaklarından termomineralli suyun, gazın ve çamurun, kaynağın çıktığı yörede, o yöreye özgü iklim koşulları ve biyolojik ortamın etkileri ile bütünleştiği “kür” biçiminde uygulanan, insan üzerinde fizyolojik ve terapotik etkisi kanıtlanmış bir tedavi şeklidir.

Uygulanan fizik tedavi ve rehabilitasyon yöntemleri arasında;
Sıcak soğuk Uygulamaları
Çeşitli elektro fiziksel ajanlar;
Ultrason, tens, traksiyon, galvani faradik akımlar, enfraruj, vakum
Bireysel ve Grup terapatik egzersizler;
Kuvvetlendirme egzersizleri, germe egzersizleri
Hidroterapi;
Havuz tedavisi, tedavi duşları, zıt banyolar, su altı masajı
Manipülatif tedavi;
Yumuşak doku mobilizasyonları, eklem mobilizasyonları