0258 415 1007 Sal─▒, 25 Haziran 2024
Duyurular

Künyesi

KÜNYE

COĞRAFİ YAPI VE NÜFUS

Denizli merkeze 20 km . mesafedeki Sarayköy’ün kuzeyinde Buldan, doğusunda Denizli, güneyinde Babadağ, batısında Buharkent, Kuyucak ilçeleri ile çevrilidir. Aydın dağları ile Menteşe dağları arasında akan Büyük Menderes Akarsuyu nedeniyle, aynı adı alan ovada yerleşilmiş, ancak bazı köyler çevredeki dağ eteklerinde Yüzölçümü 470 Km2’ dir. İlçenin kuzeyinden Büyük Menderes akarsuyu geçmektedir. Ayrıca yazın suyunu kaybeden küçük çaylarda bulunmaktadır. Akdeniz ikliminin özelliklerinin görüldüğü ilçede, yazlar sıcak ve kurak, kışlar ise çok soğuk olmamakla birlikte yağışlı geçmektedir. Sarayköy’ün Sazak dağı ise genelde çıplak, ancak dağın ve çevresinin ağaçlandırılması için Denizli Orman Bölge Müdürlüğünce çalışmalar sürmektedir. 2000 Yılı nüfus sayımına göre ilçe merkezi 17.760, İlçe geneli 36.495 ‘ dir.

EKONOMİK DURUM

Sarayköy ve çevresinde en gelişmiş sanayi dalı dokumacılıktır. Eskiden beri Babadağ ve köylerinde yürütülen dokumacılık son yıllarda Sarayköy’ün çevre köylerine de girmiştir. Burularda çoğunlukla tüccar için fason dokunan ham bezler daha sonra işlenerek ve desen baskıları yapılarak çarşaf ve nevresim halinde piyasaya sunulmaktadır. Mücavir alan içindeki iki tekstil fabrikası bu yöntemle ürettiği tekstil mamullerini yurt dışına ihraç etmektedir. Sarayköy’de bulunan meşrubat fabrikasında gazoz ve kola gibi içecekler üretilmektedir. Kızıldere Jeotermal Santralinden ulusal enerjiye büyük katkı sağlayan elektrik üretimi yapılmakta, elektrik üretiminden artan sıcak suyla İlçenin ısıtılması sağlanmaktadır. Ayrıca Jeotermal elektrik santraline ek olarak yapılan bir özel tesiste santralden dışarıya atılan atık sudan kuru buz ve sıvı karbondioksit üretilmektedir. Üretilen bu ürünler yurdumuzda meşrubat sanayinde, gıdaları dondurma ve şoklama işlemlerinde, ayrıca endüstride kullanılmaktadır. İlçede 1940 yılında 17 ortak tarafından kurulmuş olan (halen 1687 ortağı vardır) 3500 ton kapasiteli kapalı depolama alanı, 34 adet çırçır makinesinden oluşan bir Çırçır fabrikası bulunmaktadır. Büyük Menderes nehrinin suladığı Sarayköy Ovası sulu tarımın yapıldığı verimli arazidir. Kanal kanaletler sistemi ile ekili alanların büyük bir bölümü sulanmaktadır. 105.000 dekarlık pamuk ekili alan toplam arazinin %68 ini oluşturmakta, ardından sebze ile erik, kayısı, şeftali üretimi gelmektedir. Son günlerde pamuk fiyatlarının istenen düzeyde olmaması, tarımda çeşitli alternatiflerin değerlendirilmesi için ortam sağlamıştır. Özellikle tarım alanlarının termal bölge içinde kalanlarında seracılık ön plana çıkmıştır. Denizli Valiliğince termal bölge içinde organize sera bölgesi kurulması için gerekli çalışmalar başlatılmakla, ilçemizin ekonomik geleceği konusunda önemli bir adım atılmıştır. Bu bölge içinde irili ufaklı seralarımız bulunmakla beraber, planlı ve organize edilmiş bir bölge içinde yapılacak organik tarıma dayalı seracılıkla; gerek iç ihtiyaç, gerekse ihracata dayalı tarım ürünlerinin üretilmesi, ilçe ve ülke ekonomisine önemli katkı sağlayacaktır. Sarayköy ilçesi yer altı zenginlikleri yönünden zengin değildir. Yeşilyurt Köyü çevresinde alçı taşı ocakları bulunmaktadır. Sazak dağında ve Kabaağaç alanında kalorisi çok yüksek fakat damar olarak az olan linyit kömür ocakları bulunur. Yakın çevrede Kızıldere, Tekke, Yenice ılıcaları olmak üzere şifalı sular Büyük Menderes akarsuyu çevresinde bulunmaktadır. İlçe sınırları içinde umut çiftliği İn Hamamı ılıcaları vardır. Kızıldere Jeotermik santrali; Denizli Sarayköy İlçesi Karataş köyü sınırları içerisindendir. Her yıl 24 Mayıs günü Milli Mücadeleye katılış günü şenlikleri yapılmakta, yine her yılın Ocak-Şubat aylarında Geleneksel Kış Turizminin yaygınlaştırılması için Deve Güreşleri tertip edilmektedir.