0258 415 1007 Cuma, 14 Haziran 2024
Duyurular

Duyurular

Duyuru Başlangıcı: 20.11.2014 17:00
Duyuru Sonu: 03.12.2014 10:00


    1-        Mülkiyeti Belediyemize ait olan  Adresi. ,Bir yıllık kirası ve geçici teminatı aşağıda belirtilen:

              işyerlerinin  kiraya verilmesi işi olup dosya bedeli 20.00TL.dir.
 
S.No:
Adresi
Yıllık muhammen bedel(KDV dahil)
Geçici teminat
1
Beylerbeyi Mah. 1 nolu süt deposu işyeri
1.020,00
35,00
2
Beylerbeyi Mah. 2 nolu süt deposu işyeri
1.020,00
35,00
3
Beylerbeyi Mah. 3 nolu  işyeri
1.080,00
35,00
4
Beylerbeyi Mah. 4 nolu  işyeri
1.200,00
40,00
5
Beylerbeyi Mah. 5 nolu hizmet binası işyeri
1.260,00
40,00
 
 
2-İhale ilgili evraklar  saat 12,00 dan önce  dosya içerisinde Emlak Ve İstimlak Müdürlüğüne teslim edilecektir. Bu saatten sonra başvuru kabul edilmeyecektir.
 
3-İhalesi 03/12/2014 Çarşamba günü saat 13,30’dan itibaren Belediye Salonunda ve Encümen huzurunda yapılacaktır.
 
4- İhale 2886 Sayılı Yasanın Kanuna uygun ilgili maddeleri uyarınca açık arttırma suretiyle kiraya verilecektir.
 
       5- İhalesi üzerinde kalan yüklenici bildirime müteakip geçici teminat miktarını Kat’i teminata çevirmekle                 mükelleftir.
 
6-Adı geçen işyerlerimizin 1(Bir) yıllık ihale bedelinin tamamı ihaleden sonra ve sözleşme yapılmadan önce Belediyemiz Veznesine kiracı tarafından yatırılacaktır.
 
7-İhaleye girecek istekliler; İkametgah Belgesi, Belediyeden borcu yoktur yazısı, İhaleye girecek kişinin Nüfus Cüzdan fotokopisi, Geçici Teminatın Belediye Veznesine yatırılmış olması, Dosya ücretinin yatırılmış olması, Vekaleten ihaleye girilecekçe Noterden İmza sirküleri, İstekli şirket ise şirketin en son durumu, şirket ortaklarını bunların hisse ve görevlerini belirten belgeler, ticaret sicil belgesi, imza sirküleri,
 
8-İstekliler bu işimiz ile ilgili ihale şartnamesini her gün mesai saati içerisinde  Belediyemizden alabilir ve öğrenebilirler.
 
                                                                                                                            Ahmet YILMAZ
Başkan a.
Belediye Başkan Yrd.
Yorum Bulunamadı