0258 415 1007 Çarşamba, 26 Eylül 2018
Duyurular

Haber Bülteni

..:: İLAN ::..

Belediyemize ait olan 7 Adet İşyerinin Kiralanması HK.


  

 

İ     L    A     N

 

   1-        Mülkiyeti Belediyemize ait olan

                 a) İlçemiz Turan Mah. Buldan Cad. No:21/C adresindeki 60 m2 işyeri

            b) İlçemiz Turan Mah.Zahire Pazarı Cad.No:2 adresindeki 32 m2 işyeri

                 c) İlçemiz Turan Mah.Zahire Pazarı Cad.No:1 adresindeki 18 m2 işyeri

                 d) İlçemiz Turan Mah.Hal Sokak  adresindeki 16,50 m2 işyeri

                 e) İlçemiz Ahmetli Mah.Tatoğlu Cad. No:1 adresindeki kantar

                 f) İlçemiz Ahmetli Mah. Tatoğlu Cad.No:3 adresindeki 3 nolu pasaj dükkanı

          g) İlçemiz Ahmetli Mah.Adayolu Cad. 1 nolu sanayi dükkanı olmak üzere (yedi) 7 adet işyerinin (iki)2 yıl müddetle Kiraya verilecektir.

2-İhalesi 25/06/2014 Çarşamba günü saat 14,00’den itibaren Belediye Salonunda ve Encümen huzurunda yapılacaktır.

 

3-İhaleye girecekler, ihale evraklarını ihale başlamadan 15 dakika önce İhale komisyon başkanlığına vermek zorundadır.

 

4-İhale 2886 Sayılı Yasanın Kanuna uygun ilgili maddeleri uyarınca açık arttırma suretiyle icara verilecektir

 

       5--Mülkiyeti Belediyemize a-) İlçemiz Turan Mah. Buldan Cad. No:21/C   adresindeki 60 m2 işyerinin (1) yıllık tahmini kira bedeli 4.620,00TL. olup geçici teminatı 140,00 TL.dir.

         b)İlçemiz Turan Mah.Zahire Pazarı Cad.No:2 adresindeki 32 m2 işyerinin (1) bir yıllık tahmini kira bedeli 5.220,00TL olup geçici teminatı 157,00 TL.dir

        c) İlçemiz Turan Mah.Zahire Pazarı Cad.No:1 adresindeki 18 m2 işyerinin (1) bir yıllık tahmini kira bedeli 3.900,00TL. olup geçici teminatı 117,00TL. dir.

        d-) İlçemiz Turan Mah.Hal Sokak  adresindeki 16,50 m2 işyerinin (1) bir yıllık tahmini kira bedeli 1.500,00TL. olup geçici teminatı 45.00TL. dir.

         e-)İlçemiz Ahmetli Mah.Tatoğlu Cad. adresindeki kantarın (1) yıllık tahmini kira bedeli 1.800,00TL. olup geçici teminatı 54,00.TL.dir.

         f-)İlçemiz Ahmetli Mah. Tatoğlu Cad.No:3 adresindeki 3 nolu pasaj dükkanının (1) yıllık tahmini kira bedeli 984,00TL. olup geçici teminatı 30,00 TL.dir.

         g-)İlçemiz Ahmetli Mah.Adayolu Cad. 1 nolu sanayi dükkanının (1) yıllık tahmini kira bedeli 1.020,00.TL. olup geçici teminatı 31,00TL. dir.

 

 

6-       İhalesi üzerinde kalan yüklenici bildirime müteakip geçici teminat miktarını Kat’i teminata çevirmekle mükelleftir.

 

7-    Adı geçen işyerimizin 1(Bir) yıllık ihale bedelinin tamamı ihaleden sonra ve sözleşme yapılmadan önce Belediyemiz Veznesine kiracı tarafından yatırılacaktır.

 

8-    İhaleye girecek istekliler; İkametgah Belgesi, Belediyeden borcu yoktur yazısı, İhaleye girecek kişinin Nüfus Cüzdan fotokopisi, Geçici Teminatın Belediye Veznesine yatırılmış olması, Vekaleten ihaleye girilecekçe Noterden İmza sirküleri, İstekli şirket ise şirketin en son durumu, şirket ortaklarını bunların hisse ve görevlerini belirten belgeler, ticaret sicil belgesi, imza sirküleri,

 

9-       İstekliler bu işimiz ile ilgili ihale şartnamesini her gün mesai saati içersinde Belediyemizden alabilir ve öğrenebilirler.

 

 

BELEDİYE BAŞKANLIĞI....::| Bu içeriğe bağlı resimler |::....

ilan
Yorum Bulunamadı