0258 415 1007 Pazartesi, 19 A─čustos 2019
Duyurular

Duyurular

Duyuru Başlangıcı: 29.07.2019 08:00
Duyuru Sonu: 02.08.2019 17:00


 Sarayköy Belediye Meclisi, 2019 yılı Ağustos ayı Olağan Meclis Toplantısını 02/Ağustos/2019 Cuma günü saat 17.00 de aşağıdaki gündem gereğince Belediye Meclis Salonunda yapacaktır.


 

G Ü N D E M   :

-         Yoklama ve Toplantının Açılışı,

 

1-      Denizli İli Sarayköy İlçesi Bala Mahallesinde tapunun M21b.09c1c pafta, 575 ada, 1 nolu parsel için Türkiye Diyanet Vakfı tarafından hazırlatılan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili;

A- İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

 

2-      Mülkiyeti Denizli Büyükşehir Belediyesine ait olan İlçemiz Otogarının 5393 Sayılı Belediye Kanununun 75.Maddesi gereğince Belediyemiz adına 5 yıl bedelsiz tahsis edilmesi için protokol imzalamak üzere Belediye Başkanı Ahmet Necati ÖZBAŞ’a yetki verilmesi ile ilgili;

A- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

 

3-      Meclis toplantı gün ve saatinin tespiti.

 

 

Yorum Bulunamadı