0258 415 1007 Pazar, 20 Ocak 2019
Duyurular

Duyurular

Duyuru Başlangıcı: 31.12.2018 08:00
Duyuru Sonu: 04.01.2019 17:00


 G Ü N D E M   :

-         Yoklama ve Toplantının Açılışı,

 

1-      Denizli İli, Sarayköy İlçesi, Beylerbeyi  Mahallesi, M21B15A-2 pafta, 194 ada, 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-25-26-27-28-29-30 nolu parseller için Akça Taş ve Kum Ocakları Madencilik Mermer Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlattığı 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı hususunda Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 31.12.2018 tarih ve 52908619/1352 sayılı müzekkerelerinin görüşülmesi.

 

2-      Belediyemizin kadrolu Avukatı bulunmadığından, mahkemeler nezdinde vukuu bulan veya bulabilecek davalarının bakılması ve takibi için 01.01.2019 – 31.12.2019 tarihleri arası 657 Sayılı Yasanın 4/B Maddesi ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49.Maddesinin 4.Fıkrası gereğince kısmi zamanlı olarak Avukat çalıştırılması, aylık net ücretinin ve aylık/haftalık gün sayısı ve çalışılacak her gün için ise kaç saat olacağının tespiti hususunda İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 21.12.2018 gün ve 38701010/337 sayılı müzekkeresinin görüşülmesi.

 

3-      Belediyemizin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü bünyesinde kadrolu Mühendis bulunmadığından işlerin aksamaması için 01.01.2019 – 31.12.2019 tarihleri arasında 657 Sayılı Yasanın 4/B Maddesi ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesinin 4.Fıkrası gereğince tam zamanlı olarak İnşaat Mühendisi çalıştırılması ve aylık net ücretinin tespiti hususunda İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 21.12.2018 gün ve 38701010/336 sayılı müzekkeresinin görüşülmesi.

 

4-      Belediyemizin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü bünyesinde kadrolu Mimar bulunmadığından yapılacak proje aşamasındaki işlerin aksamaması için 01.01.2019 – 31.12.2019 tarihleri arasında 657 Sayılı Yasanın 4/B Maddesi ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesinin 4.Fıkrası gereğince tam zamanlı olarak Mimar çalıştırılması ve aylık net ücretinin tespiti hususunda İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 21.12.2018 gün ve 38701010/335 sayılı müzekkeresinin görüşülmesi.

 

 

 

 

5-      Belediyemizin Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde kadrolu Mühendis bulunmadığından işlerin aksamaması için 01.01.2019 – 31.12.2019 tarihleri arasında 657 Sayılı Yasanın 4/B Maddesi ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesinin 4.Fıkrası gereğince tam zamanlı olarak Makine Mühendisi çalıştırılması ve aylık net ücretinin tespiti hususunda İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 21.12.2018 gün ve 38701010/334  sayılı müzekkeresinin görüşülmesi.

 

6-      Belediyemizin üst yapı çalışmaları için, Fen İşleri Müdürlüğümüzde İnşaat Teknikeri çalıştırılmasına ihtiyaç duyulduğundan müdürlüğümüzün saha çalışmalarında işlerin aksamaması için 01.01.2019 – 31.12.2019 tarihleri arasında 657 Sayılı Yasanın 4/B Maddesi ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49.Maddesinin 4.Fıkrası gereğince tam zamanlı olarak İnşaat Teknikeri çalıştırılması ve aylık net ücretinin tespiti hususunda İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 21.12.2018 gün ve 38701010/338  sayılı müzekkerelerinin görüşülmesi.

 

7-      Denetim Komisyonunun oluşturulması, komisyon üye sayısının belirlenmesi ve denetim komisyon üye seçiminin yapılması hususunda Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünün 28.12.2018 tarih ve 69514797/326 sayılı müzekkerelerinin görüşülmesi.

 

8-      Meclis toplantı gün ve saatinin tespiti.

 

 

Yorum Bulunamadı